Bảng giá quảng cáo Link CodeVN

Bảng giá quảng cáo

 

1. Vị trí quảng cáo: (Như ảnh bên dưới)

 

2. Bảng giá: theo vị trí banner

- Banner 1: 3.000.000 VNĐ/tháng

- Banner 2: 2.500.000 VNĐ/tháng

- Banner 3: 1.000.000 VNĐ/tháng

3. Liên hệ

- Facebookhttps://www.facebook.com/synam135

- Email: me@leti.us

- Skype: synam135