Link CodeVN là gì?

Link CodeVN là một công cụ rút gọn link nội bộ được phát triển bởi iOS CodeVN. Chúng tôi không mở đăng ký cho các thành viên!